Kamionske mešalice

Kamionske mešalice

DIECI kamionske mešalice su brze i visoko produktivne mašine, specijalno dizajnirane za rad u urbanim sredinama. Pored utovarne kašike takođe imaju i mogućnost istovara na sve tri strane što korisnicima ovih mašina omogućuje efikasnost u radu.