Teikom usluge

SERVIS

Naš servisni tim je profesionalno obučen u cilju održavanja ispravnosti a time i efektivnosti mašina na visokom nivou, kao i dugi vek opreme, a sve u cilju smanjenja troškova eksploatacije. TEIKOM serviseri su osposobljeni za sve vrste intervencija na terenu i na svaki poziv korisnika intervenišu najdalje za 24 sata. Korišćenjem usluga našeg servisa imaćete sigurnost da će se vaše mašine i oprema održavati strogo po preporukama proizvođača opreme.

PROČITAJ VIŠE >>

IZVOĐENJE RADOVA

Građevinski sektor privrednog društva TEIKOM DOO formiran je 2013. godine sa ciljem da svojim korisnicima pruži prvoklasnu uslugu izvođenja radova iz oblasti niskogradnje i rušenja objekata.

TEIKOM DOO poseduje veliki broj građevinskih mašina, među kojima se izdvajaju dva bagera Komatsu PC 450 opremljena dugim rukama dohvata do 30m, što omogućava rušenje objekata velike spratnosti. Na izvođenju građevinskih radova iz oblasti niskogradnje i rušenja objekata rade zaposleni sa dugogodišnjim iskustvom, koji su stručni i osposobljeni za bezbedan i efikasan rad.

PROČITAJ VIŠE >>