Srbija

Srbija

TEIKOM d.o.o. je osnovan 2005. godine i distributer je proizvodnog programa kompanija KOMATSU, BRIDGESTONE, DIECI, GHH za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

U ulici Banatskoj 83a u Beogradu, smešteno je sedište kompanije TEIKOM d.o.o. Na pristupačnoj lokaciji za velika i mala vozila, u blizini autoputeva za Novi Sad, Niš i Zagreb, smešten je magacin rezervnih delova iz programa koji distribuira kao i servisna radionica.

TEIKOM d.o.o. svojim kupcima, pruža prvoklasnu servisnu podršku za proizvode koje prodaje, kao i ažurno i pravovremeno snabdevanje rezervnim delovima.

U poslednje tri godine TEIKOM je postao lider tržista u prodaji rudarsko-građevinske opreme na svim teritorijama gde je zastupljen zahvaljujući kvalitetnoj opremi, stručnoj i efikasnoj podršci mašina u radu.

TEIKOM je postao značajan partner velikih kompanija kao sto su EFT Group rudnik lignita Stanari, La Farge, RTB Bor, RB Majdanpek, Holcim, Nibens Group, Putevi Užice, Heidelberg, Energoprojekt, Hidrotehnika, REK Bitola, KEK Korporata Energjetike e Kosovës SH.A., RITE Ugljevik, RITE Gacko, RMU Banovići, RMU Đurđevik, ArcelorMittal Prijedor i mnogi drugi.