Izvođenje radova

Građevinski sektor privrednog društva TEIKOM d.o.o. formiran je maja 2007. godine sa ciljem da svojim korisnicima pruži prvoklasnu uslugu izvođenja radova iz oblasti niskogradnje i rušenja objekata. Kvalitetna usluga je obezbeđena adekvatnom mehanizacijom i viskoko stručnim kadrovima, Velikom licencom I040G1 za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva , primenjujući standard ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom, ISO 140001 za upravljanje životnom sredinom i ISO 45001 za bezbednost i zdravlje na radu. Kompanija TEIKOM d.o.o. se pozicionirala kao vodeća kompanija u Srbiji prevashodno iz oblasti izvođenja građevinskih radova rušenja objekata, ali i iz oblasti radova niskogradnje: Zemljani radovi uključujući široke mašinske iskope velikog obima (iskopi preko 100.000m3) Izrada nasipa i platoa velikih površina Izrada saobraćajnica sa završnim asfaltnim kolovoznim zastorom Izrada parkinga (od asfalta, behaton ploča, raster ploča i dr.) Radova iz oblasti hortikulture (zatravljivanje i sađenje sadnica) Izrada štampanog betona u raznim dezenima i bojama Svojim iskustvom kompanija TEIKOM pruža pomoć u izradi idejnog rešenja za planirane projekte rekonstrukcije, rušenja, proširenja kapaciteta, renoviranja objekata, usluge projektovanja, konsaltinga i inženjeringa, administrativnu podršku u ishodovanju građevinske dozvole, kao i odabira stručne mehanizacije, vodeći računa o odnosu cene i kvaliteta, konstantno sprovodeći mere za povećanje zadovoljstva svojih korisnika, stalnu modernizaciju internih resursa, a u cilju konstantnog poboljšavanja kvaliteta pružene usluge. Specijalizovana za mašinska rušenja bagerima guseničarima sa hidrauličnim alatima nadzemnih i podzemnih delova objekata predviđenim za rušenje, tokom izvođenja građevinskih radova rušenja čeličnih i armirano betonskih konstrukcija, kompanija pruža i uslugu izrade tehničke dokumentacije projekta uklanjanja objekata, kompletnog formiranja gradilišta, propisnog obeležavanja, transporta materijala i građevinskih mašina sa pratećom opremom, vrši pripremne radove na objektu, prijavu radova u skladu sa zakonskim zahtvima, pruža dinamički plan realizacije rušenja i Elaborat o uređenju gradilišta, vrši kategorizaciju i klasifikaciju građevinskog otpada od rušenja, može da obezbedi stručni nadzor, prisustvo lica za BZR i protivpožarnu zaštitu, prevashodno identifikujući sve aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine. Radovi se izvode uz primenu svih mera bezbednosti na radu i zaštite od požara.
 

 

 

Reference

- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju Sportskog centra Vizura i hotela na Novom Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju delova objekata radionice za laka vozila sa demontažama mašina i opreme i montažom na novim lokacijama u Fabrici za remont u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje zemljanih građevinskih radova u okviru pripremnih građevinskih radova na gradilištu SC Vizura na Novom Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konstrukcije i opreme postrojenja i cevnog mosta u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konsturkcije i opreme skladišta mazuta i postrojenja u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konstrukcije i opreme u hali konvertora i rafinacije u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konstrukcije i opreme postojećeg transportnog sistema u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konstrukcije i opreme postrojenja 225 u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevisnkih radova na rušenju konstrukcije i opreme postrojenja 7100 u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konstrukcije i opreme Objekta 67 – Dimnjak od opeke visine 100m u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju nadzemnih i podzemnih delova objekta podzemnog skladišta u okviru „Serbia Zijin Copper“
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju unutrašnjih delova kontrukcije skladišta uglja u okviru „Serbia Zijin Copper“
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju nadzemnih i podzemnih delova objekta skretne kule u okviru „Serbia Zijin Copper“
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju konstrukcije i opreme zgrada za potrebe realizacije projekta izgradnje nove zlatare u okviru „Serbia Zijin Copper“.
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata u krugu fabrike kreča u Zagrađu u okviru „Serbia Zijin Copper“
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju nadzemnih i podzemnih delova objekta poslovne zgrade u ulici 22-og oktobra u naselju Zemun
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova rušenja nadzemnih i podzemnih delova objekata Tržni centar Banovo Brdo – Stankom
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova rušenja svih nadzemnih i podzemnih delova Vojno samačkog hotela „Deligrad“
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova rušenja Objekta kasarne Kosta Nađ u Subotici
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju proizvodne linije 1 topionice i K2 fabrike sumporne kiseline u okviru RTB Bor Grupe
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata i zemljanih radova u okviru konmpleksa hotela „Mona“ u Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata i zemljanih radova u okviru poslovnog kompleksa „Klas“ u Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata u krugu fabrike „Ekstra auto transport“ u Kuli
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata u krugu fabrike „Eliksir Prahovo“ u Prahovu
- Stručno i kvalitetn izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata i zemljanih radova u okviru kompleksa Saveznog MUP-a u Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju kasarne „Aleks Dundić u Zemunu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata u okviru kompleksa „Mlintest“ u Šidu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata Ambasade SR Nemačke u Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građeivnskih radova na rušenju dela konstrukcije mosta „Čiflik“
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju objekata fabrike „IKL“ u Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje zemljanih građevinskih radova u okviru fabrike automobilskih delova „MTE“ u Bariču
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na izgradnji dela Autoputa E-80, deonica Čiflik – Staničenje
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova rušenja nadzemnih i podzemnih delova objekata Neimar u centru Novog Sada
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova rušenja nadzemnih i podzemnih delova objekata silosa mlinsko pekarske industrije u Zmajevu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova rušenja nadzemnih i podzemnih delova objekata starog hangara u sklopu kompleksa Airpot City Beograd
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na saobraćajnicama i - izradi parking mesta sa ozelenjavanjem u sklopu kompleksa Airpot City Beograd
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na spoljnom uređenju u sklopu nove Američke ambasade
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na izradi zaštitong nasipa od poplava u sklopu HE Đerdap 1 u Kladovu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na izradi obaloutvrde na reci kolubara u blizini Obrenovca
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na rušenju nadzemnih i podzemnih delova objekta u sklopu fabrike konfekcije Beko u Beogradu
- Stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova na izradi retenzija i saobraćajnica u okviru gradske deponije Vinča
 

Spisak mašina

MAŠINA / PROIZVOĐAČ / OZNAKA
 
Bager guseničar "Komatsu PC450LC-8 HRD (K0062)"
Bager guseničar "Komatsu PC450LC-8 HRD (K50103)"
Bager guseničar "Komatsu PC350NLC-8 (K50868)"
Bager guseničar "Komatsu PC340NLC-7EO (K45124)"
Bager guseničar "Komatsu PC210NLC-8 (K53068)"
Bager guseničar "Komatsu PC210-8 (K50679)"
Bager guseničar "Komatsu PC210-8K (K51485)"
Bager guseničar "Komatsu PC210LC-8 (K51535)"
Bager guseničar "Komatsu PC210LC-7K (K41947)"
Mini bager "Komatsu PC80MR-3 (F00396)"
Mini bager "Komatsu PC50MR-24 (F02021)"
Bager točkaš "Komatsu PW160-7 (H50384)"
Kombinovana mašina rovokopač - utovarivač "Komatsu WB93-R (F51500)"
Buldožer "Komatsu D65EX-15EO (B70764)"
Buldožer "Komatsu D51EX-22 (B10173)"
Buldožer "D41E-6C (B40574)"
Grejder "Komatsu GD521A-1 (10428)"
Utovarivač "Komatsu WA320-5 (H51161)"
Utovarivač "Komatsu WA200-5 (H50057)"
Mini utovarivač "Komatsu SK1020-5 TURBO (F00655)"
Mini utovarivač "Komatsu SK1020-5 (F00142)"
Valjak "Bomag BW177-226D4 (101582201535)"
Valjak "Hamm 3411KAB (H1690814)"
Vibro ploča "Bomag BPR 35/42 D/H"
 
OPREMA / PROIZVOĐAČ / OZNAKA
 
Hidraulični čekić „Komatsu JTHB40“
Hidraulični čekić „Komatsu JTHB50"
Hidraulični čekić „Komatsu JTHB 70“
Hidraulični čekić „JTHB210-3“
Hidraulični čekić „Komatsu JTHB 230“
Hidraulični čekić „Komatsu JTHB 350-3“
Hidraulični čekić „Komatsu JTHB 310"
Hidraulične makaze „Wimmer TC 700 2,2 t“
Hidraulične makaze „Verachtert VTK50 2015“
Hidraulične makaze „Verachtert VHC 30/3 2,1 t 2017“
Hidraulične makaze „Verachtert  MP318-CC 2126 KG“ 
Hidraulične makaze „ATN MHZ 550“