Servis

 

Naš servisni tim je profesionalno obučen u cilju održavanja ispravnosti a time i efektivnosti mašina na visokom

nivou u cilju smanjenja troškova eksploatacije. TEIKOM serviseri su osposobljeni za sve vrste intervencija na terenu

i na svaki poziv korisnika intervenišu najdalje za 24 sata. Korišćenjem usluga našeg servisa imaćete sigurnost

da će se vaše mašine i oprema održavati strogo po preporukama proizvođača opreme.

 

ŠTA SE POSTIŽE TEIKOM SERVISOM?

 

- Smanjenost zastoja u radu zbog nepredviđenih kvarova

- Smanjenost rizika od sigurnosnih incidenata

- Povećanje predvidljivosti budžeta i proizvodnje

- Produženje životnog veka opreme                  .

 

Redovan servis

Redovan servis se izvodi planski u fabrički predviđenim intervalima za mašinu o kojoj je reč. Ovakav servis se po pozivu

izvodi na terenu.

 

Popravke

Nakon što naši serviseri po pozivu ustanove vrstu i stepen kvara Vaše mašine, određuje se da li će popravka biti izvedena

na licu mesta ili je neophodan njen transport u radionicu TEIKOM servisa. Radionica u svom posedu ima kompletnu opremu

neophodnu za bilo koji vid servisa mašina marke Komatsu i Dieci, kao i njihove originalne komponente.

 

Remont

TEIKOM radionica je opremljena po najvišim svetskim standardima čime je omogućen kompletan remont mašina marke

Komatsu i Dieci.

 

 

POSEBNE POGODNOSTI

 

Komtrax – satelitski sistem praćenja Komatsu mašina

Na Komatsu masine novije generacije (EU Stage 3B, 4 i 5) ugradjen je Komtrax sistem za satelitsko praćenje koji omogućava

Vama (korisniku mašine), kao i našim serviserima najpreciznije uočavanje i najmanjih grešaka pri njenom radu kao i

kontinuirano praćenje parametara rada mašine i njene potrošnje goriva. Sistem pokazuje lokaciju mašine (na osnovu njenog

serijskog broja) tačan broj radnih sati i daje svoje automatske procene uz eventualna upozorenja.

 

Komatsu Care Program – program održavanja za Komatsu kupce

Kada kupite neku od naših Komatsu mašina, možete biti sigurni da je Vaša investicija pokrivena. Ekskluzivni program

Komatsu Care uključuje standardno fabrički planirano održavanje za prve tri godine/2000 sati i uključen je u cenu mašine.

 

- Pokriva sve nove građevinske mašine EU Stage 3B, 4 i 5

- Podrazumeva fabričko planirano održavanje za 3 godine ili 2000 sati

- Uključuje garanciju na filter za dizel čestice od 5 godina ili 9000 sati

- Sistem selektivne katalitičke redukcije pokriven je garancijom od 5 godina ili 9000 sati

 

REZERVNI DELOVI       

 

Dobro opremljena skladišta rezervnih delova, ulja i maziva u Beogradu, Sarajevu i Nikšiću obezbeđuju sigurnost u radu

Komatsu i Dieci mašina. U ponudi su isključivo originalni delovi, ulja i maziva, priključne alatke (kašike, čekići, riperi itd.) kao i

fabrički remontovane komponente po veoma konkurentnim cenama.

TEIKOM poseduje skladište rezervnih delova na svim teritorijama gde ima svoja predstavništva (Srbija, Crna Gora, BiH,

Albanija i Makedonija). Originalni delovi naših proizvođaca izrađeni po najvišim svetskim standardima pružaju sigurnost u

kontinuiranom radu naših mašina. Raspoloživost rezervnih delova uz besprekornu logistiku naših dobavljača garantuje našim

kupcima brzu isporuku i minimalni zastoj u radu mašine.